7519 24th Ave NW Seattle 98117 - GaryPalmerOfRenton